Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Ez az Adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogy az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően hogyan történik a személyes adatok kezelése a Magyar Prevenciós Alapítvány weblapján tett látogatás során(drogmentes.info), vagy e-mailes, telefononos, személyesen jelentkezés esetében.

KI FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?

A Magyar Prevenciós Alapítvány (cím: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.) kezeli a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

 1. Amikor a Weblapunkat használja, a következő adatokat kezeljük:
  Műszaki adatok, például IP cím, böngésző típusa, földrajzi elhelyezkedése és operációs rendszer.
  Böngészési tevékenység, például a látogatás hossza, meglátogatott oldalak, egy adott oldal látogatási gyakorisága.
 2. Amikor a Weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, illetve e-mailen, telefonon, személyesen kapcsolatba lép velünk, a következő adatokat kezeljük:
  • Az Ön által megadott személyes és kapcsolatfelvételi adatok, például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, cégnév.
  • A kommunikáció tartalma, például a kérdése vagy kérése.
  • Bármilyen más személyes adat, amelyet meg akar adni, pl. neme, életkora, megrendelése, fizetési adatai

MILYEN CÉLLAL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS ENNEK MI A JOGALAPJA?

Az alábbi táblázatban ismertetjük azokat a célokat, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük, valamint az adott adatkezelés jogalapját. Az adatkezelést az alábbi jogalapokon végezzük:

 • Az Ön hozzájárulása, amely esetben Ön tájékoztatást kap arról, hogy ez a hozzájárulás mit jelent, még mielőtt a hozzájárulását adná;
 • Önnel kötött szerződés, amely esetben az adatait ezen szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében kezeljük;
 • Jogi kötelezettség, amelyet be kell tartanunk;
 • Jogos érdekünk, mint például a Weboldalunk, közösségi média csatornáink, az anyagaink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében, hogy Ön a lehető legjobb tapasztalatot szerezze, hogy megvédjük Weboldalunkat, az anyagainkat és szolgáltatásainkat a visszaélésektől és az illegális tevékenységektől.
CÉL JOGALAP
1. Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy személyre szabottan és hatékonyan juttassuk el Önhöz az Ön által a Weboldalunkon, e-mailen, telefonon, személyesen igényelt anyagainkat, szolgáltatásainkat és információkat. Jogos érdekünk

Önnel között szerződés

2. Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy az anyagainkra és a szolgáltatásainkra vonatkozó promóciós információt küldjünkÖnnek, például kommunikációkat, promóciós anyagokat, ajánlatokat és hírleveleket, e-mailen vagy személyesen, amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy ilyen promóciós anyagokat küldjünk Önnek. Az Ön hozzájárulása
3. Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy az Ön által korábban már igényelthez hasonló anyagainkra és a szolgáltatásainkra vonatkozó promóciós információt küldjünk, például kommunikációkat, promóciós anyagokat, ajánlatokat és hírleveleket, e-mailen vagy személyesen. Jogos érdekünk
4. A promóciós információk, például kommunikációk, promóciós anyagok, ajánlatok és hírlevelek, e-mailen vagy személyes elektronikus kommunikációs csatornákon történő küldése tekintetében személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy adatokat gyűjtsünk a promóciós információnk elemzéséhez, például, hogy az Önnek küldött promóciós információk közül Ön melyiket nézte meg, a promóciós információkban lévő linkek közül melyikre kattintott rá Az Ön hozzájárulása
5. Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy:

·     megfeleljünk jogszabályban előírt kötelezettségeinknek, melyet be kell tartanunk; vagy

·     teljesítsük az illetékes bűnüldöző szervek az illetékes adatvédelmi hatóság indokolt kéréseit; vagy

·     személyes adatait saját kezdeményezésünkre a rendőrségnek vagy bíróságnak továbbítsuk, amennyiben bizonyítani tudjuk vagy azt gyanítjuk, hogy a Weboldalunk, e-mailes rendszerünk vagy más kommunikációs csatornák alkalmazásával Ön törvénytelen dolgot vagy bűncselekményt követett el.

Jogszabályban előírt kötelezettség
6. Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy statisztikai elemzéseket végezzünk, ezzel javítsuk Weboldalunkat, promóciós információinkat, anyagainkat és szolgáltatásainkat, illetve, hogy új anyagokat és szolgáltatásokat fejlesszünk. Jogos érdekünk

KINEK KÜLDJÜK EL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Harmadik félnek nem adjuk ki személyes adatait, kivéve, ha jogszabály kötelezhet minket arra, hogy személyes adatait átadjuk az illetékes bűnüldöző szervnek vagy adatvédelmi hatóságnak.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az Alapítvány adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: WOMI Kft. (Ásotthalom, Radnóti u. 4.)

Az Alapítvány honlapjának tárhelyszolgáltatója: Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Az Alapítvány hírlevélküldő és CRM rendszere a MiniCRM rendszer. Ennek adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)

Az Alapítvány marketing kivitelezője és ezzel összefüggésben az adatfeldolgozója a Langmár Kommunikáció Kft. (1171 Budapest, Tanár utca 59.)

HOL TÖRTÉNIK AZ ADATKEZELÉS?

Az adatkezelés a Magyar Prevenciós Alapítvány szerverén történik.

MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁST ALKALMAZUNK?

Az Ön személyes adatait csak a felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja hozzájárulását azok kezeléséhez. Amikor személyes adataira már nincs szükség a meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve ha jogi vagy hatósági kötelezettség, vagy bírósági vagy közigazgatási határozat következtében a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink kizárólag azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre a feladatuk ellátásához szükségük van, és ezen adatokat szigorúan bizalmasan kezelik.

Ha regisztrálta magát arra, hogy promóciós információkat, például kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk Önnek e-mailen, akkor ezeknek az anyagoknak a küldését lemondhatja oly módon, hogy rákattint a promóciós információban lévő leiratkozási linkre.

Ha arra regisztrált, hogy papír alapú promóciós információkat, például magazinokat, kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk Önnek, és a továbbiakban nem igényli ezeket, akkor írásban kérheti ezek lemondását.

MELYEK AZ ÖN JOGAI?

Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatban kezelt összes személyes adathoz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy észszerű adminisztrációs díjat számítsunk fel az olyan többszöri hozzáférési kérelem esetében, amelyet egyértelműen kellemetlenség vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát, és meg kell adnia, hogy az adatok mely kategóriáihoz kíván hozzáférni.

Önnek joga az adatok helyesbítéséhez, vagyis kérheti, hogy az Önnel kapcsolatos, pontatlan személyes adatokat díjmentesen javítsák.

Önnek joga van visszavonni korábbi hozzájárulásáta személyes adatok feldolgozásához.

Önnek joga van töröltetni adatait, azaz kérheti, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat töröljék, ha ezekre az adatokra már nincs szükség meghatározott célokat figyelembe véve, vagy ha visszavonja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a törlés iránti kérelmét az alábbiak alapján mérlegeljük:

 • Olyan jogszabályi vagy hatósági kötelezettségek, vagy közigazgatási vagy bírósági határozatok vannak érvényben, amelyek miatt a törlés nem végezhető el.

Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, azaz hogy az Ön által megadott valamennyi személyes adatát strukturált, elterjedten használt és géppel olvasható formában megkapja tőlünk, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján történt.

Ha a fent említett jog gyakorlására irányuló kérelmet szeretne benyújtani, kérjük, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz e-mailben az info@drogmentes.hu címen. A jog gyakorlása érdekében elküldött e-mailt nem fogjuk személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásnak tekinteni, azokat kizárólag a kérése teljesítéséhez fogjuk felhasználni. A kérelemnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • világosan meg kell határoznia, hogy melyik jogot kívánja gyakorolni; és
 • Egyértelműen meg kell határoznia a jog gyakorlásának okait; és
 • a kérelmet kelteznie kell és alá kell írnia; és
 • A kérelemhez csatolnia kell a személyazonosságát igazoló érvényes személyazonosító igazolvány digitális másolati példányát. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, megkérhetjük Önt, hogy küldje el aláírt visszaigazolását és a személyazonosságát igazoló okirat másolatát.

Kérésének kézhez vételét hét munkanapon belül visszaigazoljuk Önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek, és érvényesnek bizonyul, az ésszerűen lehetséges időn belül, de legkésőbb a kérés kézhezvételét követő harminc (30) napos határidővel teljesítjük azt.

Ha panasza merül fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz e-mailben az info@drogmentes.hu címen.

Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, bármikor panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,, ugyfelszolgalat@naih.hu vagy kérelemmel fordulhat az állandó lakóhelye szerinti Törvényszékhez.

Budapest, 2019. 03. 11.